Deşifre, farklı formatlardaki ses veya video kayıtlarının yazılı metne dökülmesi işlemidir.